Het Reisgezelschap

‘Het Reisgezelschap’

Vrijwilligers met tijd en aandacht voor mensen in hun laatste levensfase


Secretariaat:
‘Het Reisgezelschap’
Tel. (06) 41 57 04 26
info@hetreisgezelschap.nl

Bestuur en kerngroep:
drs. Carolyn Levisson (voorzitter)
drs. Ellen de Vries (secretaris)
drs. Colleen van Hutten
mr. Christiaan Steenbergen

Interessante websites:
www.oncoline.nl/spirituele-zorg
www.pallialine.nl
www.inloophuishaaglanden.nl

‘Het Reisgezelschap’ is een vereniging van vrijwilligers met een luisterend oor en een open hart, inzetbaar bij mensen thuis in Den Haag.

Eerste contact via de huisartsenpraktijk
Het komt regelmatig voor dat mensen in hun laatste levensfase behoefte hebben aan aandacht, diepgang en/of persoonlijke gesprekken. Wanneer een huisarts, een andere zorgprofessional, familie of vrienden dit signaleren, kunnen zij een beroep doen op ‘Het Reisgezelschap’.

Het eerste contact wordt meestal gelegd via de huisartsenpraktijk, waar onze organisatie in principe bekend is.

Mogelijke gespreksonderwerpen
Wanneer iemand ziek is en genezing niet meer tot de mogelijkheden behoort, of wanneer iemand om een andere reden de laatste levensfase is ingegaan, kunnen er tal van vragen opkomen. Over de zin van het leven, over lijden, over hoop, schuld, innerlijke rust of afscheid nemen, enzovoorts.

Wij gaan graag in gesprek over onderwerpen als:

  • hoe om te gaan met de actuele situatie;
  • de hoop, verwachtingen en/of verlangens die er bestaan;
  • de emoties die spelen en het hanteren daarvan;
  • autonomie en (het belang van) zelfstandigheid in deze fase;
  • de balans opmaken van het geleefde leven;
  • wat er losgelaten kan worden en wat nog niet;
  • innerlijke ruimte creëren;
  • afscheid nemen;
  • familie en vrienden die op dit moment belangrijk zijn en/of met wie nog iets afgerond zou kunnen worden;
  • bronnen die kracht kunnen geven.

Rust en ruimte, ook voor de mantelzorger
Wij komen weliswaar vooral voor de betrokkene, maar besteden indien gewenst ook aandacht aan de mantelzorger(s). Als het goed is, ervaren ook zij meer rust en ruimte als wij er zijn. Daarnaast kunnen wij ook de mantelzorger(s) een luisterend oor bieden.

Het is belangrijk om te weten dat wij de professionele hulpverleners zoals de huisarts, de (wijk)verpleging, mogelijk een psycholoog e.d., niet vervangen. Ook verrichten wij geen fysieke en/of huishoudelijke taken.

Vertrouwenspersonen
De vrijwilligers van ‘Het Reisgezelschap’ hebben geheimhoudingsplicht (óók jegens de doorverwijzende huisarts).

Contact opnemen?
‘Het Reisgezelschap’ is bereikbaar via het telefoonnummer en het e-mailadres hiernaast. Wij streven ernaar binnen 24 uur te antwoorden op een telefoontje of mail. De betrokkene of de aanvrager wordt dan gebeld door onze coördinator, die – wanneer de hulpvraag overeenkomt met wat wij aanbieden – een goed passende vrijwilliger inzet.

Vergoeding
Aan de ondersteuning door onze vrijwilligers zijn geen kosten verbonden. Wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.